Category Archives: Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật của nhà nước về thiết bị giám sát hành trình. Tin tức về các dự thảo luật sửa đổi. Các thông tư và nghị định của chính phủ, Các quy định quy chuẩn quốc gia cho xe, đoàn xe, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

Loại bỏ mọi rủi ro pháp lý, Nắm cơ hội làm giàu cho khách hàng