Tag Archives: Thẻ định danh lái xe

Lái xe khách sẽ phải có thêm thẻ định danh

Lái xe khách sẽ phải có thêm thẻ định danh. Theo dự thảo nghị định thay thế nghị định 86. Ô tô phải sử dụng thẻ nhận dạng lái xe trong quá trình lái xe