Thiết bị định vị dùng pin siêu nhỏ GT350

    1,350,000 

    Thiết bị định vị dùng pin siêu nhỏ GT350. Là thiết bị định vị dùng PIN, với kích thước chỉ bằng 1 bao diêm. Không cần lắp đặt, khó bị phát hiện, giá rẻ nhất