Thiết bị dẫn đường Vietmap B50 màn hình 5 inch siêu chất

2,590,000