Category Archives: Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật của nhà nước về thiết bị giám sát hành trình. Tin tức về các dự thảo luật sửa đổi. Các thông tư và nghị định của chính phủ, Các quy định quy chuẩn quốc gia cho xe, đoàn xe, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

Loại bỏ mọi rủi ro pháp lý, Nắm cơ hội làm giàu cho khách hàng

Kiểm tra việc truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình

Phạt nguội các phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình

Kiểm tra việc truyền dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình. Khiến người dùng vận tải cá nhân hay doanh nghiệp tự giác chấp hành nghiêm chỉnh nhất.

Lái xe khách sẽ phải có thêm thẻ định danh

Lái xe khách sẽ phải có thêm thẻ định danh. Theo dự thảo nghị định thay thế nghị định 86. Ô tô phải sử dụng thẻ nhận dạng lái xe trong quá trình lái xe

Thông tư số: 09/2014/TT-BGTVT

Thông tư số: 09/2014/TT-BGTVT – Quy định chung về cung cấp quản lý thiết bị hộp đen giám sát hành trình ô tô. Nắm cơ hội làm giàu cho bạn.

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT

Thông tư 63-2014-TT-BGTVT – Về tổ chức, quản lý, và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Loại bỏ rủi ro pháp lý, Nắm cơ hội làm giàu cho bạn.

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải. Việt Tech chia sẻ các thông tin về pháp luật Loại bỏ rủi ro pháp lý, Nắm cơ hội làm giàu cho bạn.